Ceník výrobků a služeb platný od 1.2.2019

  Ke stažení
Ceník výrobků (písek, kačírek, lomový kámen, recykláty a zemina)

Na místě je možné zakoupit pytel na materiál - 30Kč/kus

Název výrobkuMJCena bez DPHDPHCelkem Kč
D 0-8 písek tříděný (zásypový) t260 21 %315
B 0-4 písek tříděný (praný)t295 21 %357
maltový písekt 360 21 % 436
kačírek /16- 22/ bílý tr. t 550 21 % 666
kačírek /16-32/ nepraný
t 370 21 % 448
lomový kámen 2-5 t 520 21 % 629
lomový kámen 4-8 t530 21 %641
lomový kámen 8-16 t500 21 %602
lomový kámen 16-32 t500 21 %602
lomový kámen 32-63 t495 21 %599
lomový kámen 0-32, 0-63t450 21 %545
suťový recyklát t 30-5021 %*
betonový recyklát t 135 21 %*
tříděná zemina na terénní úpravy t 85 21 %*
zásypová zemina zdarma*
* nutno dopředu ověřit telefonicky

Ceník uložení inertních odpadů - Ceny bez 21% DPH

Druh odpaduMJCenaCena s DPH (21%)
170504 zemina a kamení t235 284
170102 cihly t 270 327
170102 Cihly s příměsí pórobetonu a sádrokartonu t400 484
170101 beton do vel. 50 cm t270 327
170101 beton 50 cm - 1m t300 363
170302 asfaltové směsi do 50cm t600 726

Od 1.6.2019 platí nová vyhláška 130/2019 Sb., o kritériích, přijejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, upravující pravidla pro nakládání s asfaltovými materiály.

V souvislosti s tím upozorňujeme na nová pravidla pro přijímání těchto odpadů do našeho zařízení:

Přijímáme pouze odpadní asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2, tzn. s obsahem PAU (polyaromatických uhlovodíků) max. 25 mg/kg sušiny
Rozbor musí být proveden akreditovanými laboratořemi nebo akreditovanými odbornými pracovišti a jeho součástí musí být i protokol o odběru vzorku dle ČSN EN 14899
Odpadní asfaltové směsi musí být dodány s průvodní dokumentací, zahrnující

o identifikace původce a osoby, která materiál zařadila (odpad, vedlejší produkt), včetně podpisu
o místo vzniku (číslo komunikace, kilometráž, adresa vybourání)
o množství, na které se průvodka vztahuje + zařazení do kvalitativní třídy
o protokol o odběru vzorku + protokol o laboratorním rozboru

Při nesplnění těchto podmínek nemůže být asfaltový odpad do našeho zařízení přijat.


DopravaLokalitaCena bez DPHDPHCelkem Kč
DAF/Avia Horoměřice350 21 %423
Přední Kopanina, Nebušice, Suchdol, Statenice, Únětice450 21 %544
Velké Přílepy, Tuchoměřice, Svrkyně, Jenerálka, Šárecké údolí 550 21 %665
Úholičky, Kozinec, Holubice, Tursko, Roztoky-Žalov, Červený Vrch, Dejvice, Veleslavín, Hanspaulka 650 21 %786
Břevnov, Dolany, Okoř850 21 %1028

ceny za kontejnery, jinou dopravu či lokalitu lze předem stanovit dohodou
Daf /Avia/ 2-3m3 = cca 3-5t, Liaz 5m3 = cca 8-9t, Man 8m3= cca 13t

Ceník stavební mechanizace a dopravy

Zemní stroje

Cena za 1 hod v Kč

Kolové nakladače
CAT 906H – čelní kolový nakladač (lžíce 1m3, vidle) 800 Kč
CAT 924H – čelní kolový nakladač (lžíce 2,5 m3) 1200 Kč
Smykem řízené nakladače
Bobcat S250 (lžíce hladká-zubatá-klapačka, koště se sběračem, vidle–nosnost cca 1,5 t) 650 Kč
Pásová minirypadla
Cat 301.7 – 1,7t ( podkopová lžíce 30,50, svahová lžíce)  600  Kč
Kladivopaušál den1500Kč
TAKEUCHI TB250 - 5 t(podkopová lžíce 30,45,60,80, svahová lžíce)
700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Autováha

Profi special 150Kč/zvážení

 

Sklápěcí vozy

Cena za 1 km

Cena za 1 hod/solo

MAN 6x6 + sklápěcí přívěs Schwarzmuller 42 – 52 Kč 750 - 850 Kč
DAF – nosič kontejneru 5t 25 Kč 550 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH
Demk s.r.o. | © Copyright DEMK.cz 2014 | IČO: 26440369 | DIČ: CZ26440369 | Horoměřice, Hrdinů (areál ZD)